Nasze ZOO

Od stycznia nowe stawki za żywienie

In­for­mu­je­my, że od 1.01.2024 wzro­śnie wy­so­kość staw­ki ży­wie­nio­wej i wy­nie­sie:

  • za jeden obiad dla u­czniów 1-8: 5,50 zł;
  • za ca­ło­dzien­ne wy­żywie­nie w od­dzia­łach przed­szkol­nych (w tym kl. „0”): 11,50 zł.