Naucz. wspomagający

  
  mgr Anna Cichocka
nauczyciel kontraktowy


 
  mgr Anna Ćwiek
nauczyciel dyplomowany

   mgr Marta Galińska
nauczyciel początkujący
 

 
   mgr Magdalena Kliber
nauczyciel dyplomowany


 
   mgr Sylwia Miros
nauczyciel mianowany

  mgr Joanna Ostrowska
nauczyciel dyplomowany