Naucz. wspomagający

  
  mgr Anna Cichocka
nauczyciel kontraktowy


 
  mgr Anna Ćwiek
nauczyciel dyplomowany
 

 
   mgr Magdalena Kliber
nauczyciel dyplomowany


 
   mgr Sylwia Miros
nauczyciel mianowany

  mgr Jolanta Skorupska
nauczyciel dyplomowany


 
  mgr Wiktoria Skwara
nauczyciel stażysta

  mgr Ewelina Wiącek
nauczyciel dyplomowany