Naucz. współorg. kszt. 
  mgr Anna Cichocka
nauczyciel kontraktowy

  mgr Anna Ćwiek
nauczyciel dyplomowany

   mgr Sylwia Miros
nauczyciel mianowany

 

   mgr Weronika Oleszczuk
nauczyciel początkujący

   mgr Agnieszka Witos
nauczyciel początkujący

  mgr Katarzyna Zygmunt
nauczyciel dyplomowany