Jęz. angielski 
mgr Michalina Kamińska
nauczyciel mianowany


 
mgr Joanna Majewska
nauczyciel dyplomowany


 
mgr Hanna Mielańczuk
nauczyciel mianowany


 
mgr Renata Rogulska-Majewska
nauczyciel mianowany


 
mgr Katarzyna Wiśniewska
nauczyciel mianowany


 
mgr Marta Wojciechowska
nauczyciel mianowany