Jęz. angielski 
mgr Michalina Kamińska
nauczyciel mianowany


 
mgr Hanna Mielańczuk
nauczyciel mianowany


 
mgr Katarzyna Wiśniewska
nauczyciel mianowany


 
mgr Marta Wojciechowska
nauczyciel mianowany