Specjaliści 
  mgr Joanna Ćwiek
socjoterapeuta
nauczyciel dyplomowany
 

 
   mgr Katarzyna Kołodziejczyk
psycholog
nauczyciel mianowany


 
   mgr Joanna Ostrowska
pedagog
nauczyciel mianowany

  mgr Małgorzata Pacek
peadgog terapeuta — reedukator
nauczyciel dyplomowany  mgr Jolanta Skorupska
rewalidator
nauczyciel dyplomowany 
  mgr Joanna Wysoczańska
logopeda
nauczyciel dyplomowany