Specjaliści 
  mgr Anna Ćwiek
pedadgog terapeuta — reedukator
nauczyciel dyplomowany


 
  mgr Joanna Ćwiek
socjoterapeuta
nauczyciel dyplomowany


 
   mgr Joanna Ostrowska
pedagog
nauczyciel mianowany

  mgr Małgorzata Pacek
pedadgog terapeuta — reedukator
nauczyciel dyplomowany  mgr Jolanta Skorupska
pedagog specjalny
nauczyciel dyplomowany 
  mgr Joanna Wysoczańska
logopeda
nauczyciel dyplomowany