Bieżące informacje

Uprzejmie informujemy, że wysokość stawki żywieniowej za jeden obiad dla uczniów szkoły wynosi 4,50 zł.

Stawka żywieniowa dla uczniów 1–8 wynosi:
w kwietniu – 17 x 4,50 zł = 76,50 zł
w maju – 20 x 4,50 zł = 90,00 zł
w czerwcu – 15 x 4,50 zł = 67,50 zł


Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,
29 8001 0005 2001 0008 0158 0001

Czytaj dalej

Uprzejmie informujemy, że wysokość stawki żywieniowej za całodzienne wyżywienie w oddziałach przedszkolnych (w tym kl. „0”) wynosi 9,00 zł.

Stawka żywieniowa dla uczniów oddziałów przedszkolnych wynosi:
w kwietniu – 20 x 9,00 = 180,00 zł
w maju – 21 x 9,00 = 189,00 zł
w czerwcu – 21 x 9,00 = 189,00 zł

Opłaty za wyżywienie należy wnosić na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,
50 8001 0005 2001 0008 0158 0011

Czytaj dalej

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 12/2011/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku wprowadzony został nowy regulamin stołówki szkolnej. Re­gu­la­min obowią­zu­je od 1 marca 2012 roku. Pełen tekst regulaminu mozna przeczytać tutaj.