Dni otwarte

14.09.2023

— zebrania klasowe z rodzicami

14.12.2023

— zebrania – informacja o proponowanych ocenach za I semestr

11.01.2024

— zebrania – podsumowanie wyników nauczania za I semestr

16.05.2024

— zebrania – informacja o proponowanych ocenach rocznych

Terminy spotkań mogą ulec zmianie.