Dni otwarte

16.09.2021

— zebrania klasowe z rodzicami

21.10.2021

— dzień otwarty dla rodziców

9.12.2021

— zebrania – informacja o proponowanych ocenach za I semestr

20.01.2022

— zebrania – podsumowanie wyników nauczania za I semestr

17.03.2022

— dzień otwarty dla rodziców

19.05.2022

— zebrania – informacja o proponowanych ocenach rocznych

Terminy spotkań mogą ulec zmianie.