Jęz. niemiecki 
mgr Ewa Kierska
nauczyciel dyplomowany