Wychowanie fizyczne 
mgr Anna Dobrowolska
nauczyciel dyplomowany


 
mgr Igor Jaworski
nauczyciel dyplomowany


 
mgr Krzysztof Skolimowski
nauczyciel dyplomowany


 
mgr Mateusz Tereszczyński
nauczyciel dyplomowany