Dyrekcja 
mgr Beata Szydłowska
Dyrektor Szkoły
nauczyciel dyplomowany
 

 
 mgr Aurelia Trzaskowska
Wicedyrektor ds. Ekon.-Adm.
 

 
 mgr Agnieszka Dąbrowska-Dakus
Wicedyrektor Szkoły
nauczyciel dyplomowany
 

 
 mgr Kinga Czwojdzińska
Wicedyrektor Szkoły ds. Przedszkola
nauczyciel mianowany
 

 
 mgr Artur Wołoszynek
Wicedyrektor Szkoły
nauczyciel dyplomowany