Historia 
mgr Anna Szelenbaum
nauczyciel dyplomowany

mgr Ewelina Wiącek
nauczyciel mianowany


 
mgr Anita Wojciechowska
nauczyciel dyplomowany