Technika

mgr Dariusz Żurawski
nauczyciel dyplomowany