Rada Rodziców

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców Podstawowej nr 12 w Otwocku dla wpłat dobrowolnych darowizn:

14 1600 1462 1843 1592 4000 0001

Uwaga! Wpłaty za obiady należy przelewać na odrębny rachunek bankowy.