Świetlica

 
mgr Anna Szklarek
Kierownik Świetlicy
nauczyciel dyplomowanymgr Joanna Lenartowicz
nauczyciel mianowany 
mgr Krzysztof Majchrzak
nauczyciel mianowanylic. Beata Solarewicz
nauczyciel mianowany