Chemia



 
mgr Danuta Szyszko
nauczyciel dyplomowany