Plan lekcji
Oddziały
1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c
5a 5b 5c 5d 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c
Nauczyciele
R.Balcerzak (RB) B.Bany (BB) H.Basek (HB)
P.Brzozowski (PB) A.Ćwiek (AĆ) J.Ćwiek (JĆ)
A.Dąbrowska-Dakus (DD) A.Dobrowolska (AD) K.Dudziak (KD)
B.Głębocka (BŁ) N.Grabska (NG) I.Jaworski (IJ)
B.Kałasa-Fergińska (BK) A.Kamińska (AK) B.Kamińska (KB)
M.Kamińska (MI) E.Kierska (KE) D.Konieczna (DK)
M.Kozłowska (MY) A.Książek (AE) R.Marczak (RM)
H.Mielańczuk (HM) S.Miros (SY) A.Niewińska (AN)
D.Pucyńska (DP) M.Rosłoniec (MR) s.A.Sawiełajć (sO)
K.Skolimowski (SK) B.Szczęśniak (BS) s.S.Sztuka (sS)
B.Szydłowska (SB) D.Szyszko (DS) G.Tryliński (TG)
E.Wiącek (EW) ks.M.Więch (xM) K.Wiśniewska (KW)
A.Wojciechowska (WA) M.Wojciechowska (MW) A.Wołoszynek (AW)
I.Zbysińska (IZ) K.Zygmunt (KZ) D.Żurawski (DŻ)