Nasze ZOO

Obiady dla uczniów klas 1–8

 

Informujemy, że wysokość stawki żywieniowej za jeden obiad dla uczniów szkoły wynosi 5,50 zł.

Miesiączna stawka żywinowa dla uczniów klas 1-8 wynosi:
styczeń: 12 dni x 5,50 zł = 66,00 zł
luty: 21 dni x 5,50 zł = 115,50 zł
marzec: 19 dni x 5,50 zł = 104,50 zł
kwiecień: 20 dni x 5,50 zł =110,00 zł
maj: 14 dni x 5,50 zł = 77,00 zł
czerwiec: 14 dni x 5,50 zł = 77,00 zł

Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,
29 8001 0005 2001 0008 0158 0001

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc żywieniowy

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w poniedziałek do godziny 9.00, a w pozostałe dni tygodnia – dzień wcześniej. Brak zgłoszenia skutkuje naliczeniem opłaty za obiad.

Uprawnieni do korzystania z programu R3+ od dnia 1 października 2019 roku wpłacają kwotę o wartości 50% stawki żywieniowej i podają numer i datę ważności karty (podstawa prawna: Uchwała nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku).

Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z Re­gu­la­mi­nem Stołówki Szkolnej. Do­ku­ment okre­śla między innymi szcze­gó­ło­wo daty wpłat i re­gu­lu­je czyn­no­ści ro­dzi­ców zwią­za­ne z tą for­mą roz­li­cze­nia za obia­dy.