Nasze ZOO

Ter­mi­narz Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Otwockiego (Puchar Starosty Otwockiego).

Terminarz Konkursu:

 • zgło­sze­nie szkół do u­dzia­łu w Kon­kur­sie – do 18 grud­nia 2023 roku;
 • prze­ka­zanie tek­stu dyk­tan­da i kart pocz­tą e­lek­tro­nicz­ną do szkół – 9 stycz­nia 2024 roku;
 • etap szkol­ny – 12 stycz­nia 2024 roku, go­dzi­na 9:00;
 • do­star­cze­nie pro­tokołów z etapu szkol­ne­go i zgody na prze­twa­rzanie da­nych o­sobowych oraz wy­ko­rzysta­nie wi­ze­run­ku – 8 lu­te­go 2024 roku;
 • etap po­wia­towy – 29 lu­te­go 2024 roku, go­dzi­na 9:00;
 • po­wia­domie­nie szkół o wy­ni­kach Kon­kur­su – 21 marca 2024 roku;
 • wrę­cze­nie na­gród lau­re­atom – 11 kwiet­nia 2024 roku, o go­dzi­nie 10:00.
   

Organizatorki Konkursu:
Hanna Basek:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Renata Balcerzak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiadomości oraz pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz zgłoszeniowy

 2. Oświadczenie rodzica

 3. Regulamin konkursu

 4. Program Konkursu

 5. Protokół pierwszego etapu