Programy współfinansowane przez Unię Europejską

Europejski Fundusz Społeczny

Nasza szkoła uczestniczy w następujących programach współwinansowanych przez Unię europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego:

  1. 1.04.2012–31.03.2013: Szanse edukacyjne uczniów klas 1–3 szkół podstawowych. Gmina Otwock
  2. Rok 2007: wyposażenie pracowni koputerowej
  3. Rok 2007: Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim: „I my możemy osiągnąć sukces”
  4. Rok 2006: wyposażenie internetowego centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej
  5. Rok 2005: wyposażenie pracowni komputerowej

Drukuj E-mail