Aktualności

Oferta dla kandydatów do klas 1 i klasy „0”

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dla kandydatów do klas 1 i ze­rów­ki na rok szkolny 2016/2017.

OFERTA DLA KANDYDATÓW DO kl. „0” i kl. 1
na rok szkolny 2016/2017

Klasy „0”

Oddzielna sala w świetlicy szkolnej!

Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:

 • zajęcia sportowe
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia plastyczne
 • dodatkowe zajęcia z jez. angielskiego

Klasy 1

Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:

 • zajęcia sportowe
 • dodatkowe zajęcia z jęz. angielskiego
 • zajęcia rozwijające kreatywność
 • nauka gry w szachy
 • dodatkowe zajęcia komputerowe
 • zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną
 • zajęcia z żywymi okazami zwierząt w szkolnym ZOO

Ponadto w miarę potrzeb oferujemy opiekę specjalistów:

 • psychologa
 • pedagoga
 • terapeuty pedagogicznego (reedukatora)
 • logopedy

W uzasadnionych sytuacjach organizujemy dla uczniów:

 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • trening umiejętności społecznych

Drukuj E-mail