Tydzień misyjny

W Nie­dzielę Mi­syj­ną, 18 paź­dzier­nika, w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go, wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas przy­go­towa­li u­ro­czy­stą mo­dli­twę wier­nych za lu­dzi, miesz­ka­ją­cych na wszyst­kich kon­ty­ne­ntach świa­ta.

Drukuj E-mail