Doradztwo zawodowe 
mgr Justyna Knotek
nauczyciel kontraktowy