Fizyka 
mgr Katarzyna Kalińska-Soćko
nauczyciel mianowany