Zajęcia techniczne 
mgr Dariusz Żurawski
nauczyciel dyplomowany