Historia 
mgr Anna Szelenbaum
nauczyciel dyplomowany


 
mgr Anita Wojciechowska
nauczyciel dyplomowany