Jęz. polski

 


 
mgr Hanna Basek
nauczyciel dyplomowany


 
mgr Renata Balcerzak
nauczyciel dyplomowany


 
mgr Agnieszka Dąbrowska-Dakus
nauczyciel dyplomowany


 
mgr Anna Dorsz
nauczyciel dyplomowany
dr Natalia Grabska
nauczyciel kontraktowy


 
mgr Andrzej Szaciłło
nauczyciel dyplomowany


 
mgr Katarzyna Zygmunt
nauczyciel dyplomowany