Wych. do życia w rodz. 
mgr Beata Bany
nauczyciel dyplomowany


 
mgr Agnieszka Gołębiowska
nauczyciel kontraktowy