Jęz. angielski 
mgr Michalina Kamińska
nauczyciel mianowany


 
mgr Monika Kiełtyka
nauczyciel mianowany


 
mgr Joanna Majewska
nauczyciel dyplomowany


 
mgr Hanna Mielańczuk
nauczyciel mianowany


 
mgr Renata Rogulska
nauczyciel mianowany


 
mgr Katarzyna Wiśniewska
nauczyciel mianowany


 
mgr Marta Wojciechowska
nauczyciel kontraktowy