Specjaliści

 mgr Joanna Ćwiek
peadgog
nauczyciel dyplomowany


 
 mgr Katarzyna Dudziak
peadgog terapeuta – reedukator
nauczyciel dyplomowany


 
 mgr Agata Danowska
terapeuta rodzinny
nauczyciel dyplomowany
 

 
 mgr Katarzyna Kołodziejczyk
psycholog
nauczyciel mianowany
 

 
 mgr Agata Orzechowska
psycholog
nauczyciel mianowany


 
 mgr Joanna Ostrowska
pedagog
nauczyciel kontraktowy

mgr Małgorzata Pacek
peadgog terapeuta – reedukator
nauczyciel dyplomowanymgr Dorota Sobieszek
peadgog terapeuta – reedukator
nauczyciel kontraktowy

 

 
 mgr Katarzyna Wiśniewska
pedagog
nauczyciel mianowany


 
mgr Joanna Wysoczańska
logopeda
nauczyciel dyplomowany


 
mgr Karolina Zawada
pedagog terapeuta – reedukator
nauczyciel kontraktowy