Dni otwarte

20.09.2018

— Zebrania klasowe z rodzicami

25.10.2018

— Dzień otwarty dla rodziców

6.12.2018

— Zebrania – informacja o proponowanych ocenach za I semestr

17.01.2019

— Zebrania – podsumowanie wyników nauczania za I semestr

7.03.2019

— Dzień otwarty dla rodziców

4.04.2019

— Dzień otwarty dla rodziców

16.05.2019

— Zebrania – informacja o proponowanych ocenach rocznych

Terminy spotkań mogą ulec zmianie.