Dni otwarte

21.09.2017
Zebrania klasowe z rodzicami
26.10.2017
Dzień otwarty dla rodziców
30.11.2017
Zebrania – informacja o proponowanych ocenach za I semestr
11.01.2018
Zebrania – podsumowanie wyników nauczania za I semestr
8.03.2018
Dzień otwarty dla rodziców
12.04.2018 Dzień otwarty dla rodziców
17.05.2018
Zebrania – informacja o proponowanych ocenach rocznych
czerwiec 2018
Zebranie z rodzicami kandydatów do klas pierwszych

Terminy spotkań mogą ulec zmianie.