Muzyka 
mgr Elżbieta Bąk
nauczyciel kontraktowy


 
mgr Włodzimierz Demianiuk
nauczyciel mianowany


 
mgr Artur Wołoszynek
nauczyciel dyplomowany