Nasze ZOO

Wpłaty za posiłki uczniów zerówki i przedszkola

Stawka żywieniowa dla uczniów klasy „0” i oddziałow przedszkola wynosi w miesiącu:

wrzesień:        21 dni x 9 zł = 189 zł
październik:    23 dni x 9 zł = 207 zł
listopad:          19 dni x 9 zł = 171 zł

Opłaty za wyżywienie należy wnosić na rachunek bankowy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku, 29 8001 0005 2001 0008 0158 0001.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc lub miesiące żywieniowe. Opłatę można wnieść jednorazowo za kilka miesięcy.

Uprawnieni do korzystania z programu R3+ wpłacają 1 zł wyłacznie za wrzesień (od października zmiana zasad) i podają numer i datę ważności karty.