Rodzice

Współpraca rodziców z nauczycielami

Napisane przez Dyrekcja Szkoły.

Szanowni Rodzice!

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie i umieli nawiązywać zdrowe relacje rówieśnicze. W każdej grupie społecznej zdarzają się konflikty, również między uczniami naszej szkoły. Staramy się je na bieżąco rozwiązywać. Z różnych powodów niekiedy Państwo pierwsi dowiadujecie się o problemie dziecka zaistniałym w szkole. Bardzo prosimy, aby wszelkie kłopoty, niejasne sytuacje, zgłaszali Państwo do wychowawcy, pedagogów, psychologów, czy dyrekcji. Tylko wówczas jesteśmy w stanie skutecznie pomóc dziecku.

Zdarza się, że podejmowane bezpośrednio przez Państwa na terenie szkoły próby rozwiązywania konfliktów powodują u naszych uczniów poczucie utraty bezpieczeństwa, powstawanie trudnych emocji, a przez to komplikują rozwiązanie powstałego konfliktu. Liczymy zatem na współpracę w każdej sytuacji.

Drukuj