Rodzice

Propozycja ubezpieczenia na rok szk. 2023/2024

Sza­now­ni Pań­stwo,

Rada Ro­dzi­ców na­szej szko­ły proponuje na ten rok o­fer­tę u­bez­pieczenia na­stępstw nie­szczę­śliwych wy­pad­ków dzie­ci i mło­dzie­ży zło­żoną przez InterRisk TU S.A.

Procedura zakupu polisy jest bardzo prosta i opisana została w ulotce, którą można pobrać TUTAJ.

 

Drukuj E-mail