Rodzice

Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2018/2019

Napisane przez Artur Wołoszynek.

Niżej pre­zen­tu­jemy do­ku­men­ty zwią­za­ne z nie­obowiąz­kowym u­bez­pieczeniem u­czniów od NNW wy­bra­nym przez Radę Ro­dzi­ców na rok szkol­ny 2018/2019.

Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów

Polisa – opcja ubezpieczenia

Drukuj