Aktualności

XVII Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

W so­botę, 2 marca 2024 roku, za­pra­szamy na XVII Otwar­te Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku w sza­chach szyb­kich. Tur­niej prze­zna­czo­ny jest dla u­czniów szkół pod­sta­wowych i przed­szko­la­ków. Początek o godz. 10.00. Regulamin dostępny jest TUTAJ. Zapisy na stronie chesarbiter.com.

Drukuj E-mail