Aktualności

XV Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

W so­botę, 28 maja 2022 roku, za­pra­szamy na XV Otwar­te Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku w sza­chach szyb­kich. Tur­niej prze­zna­czo­ny jest dla u­czniów szkół pod­sta­wowych i przed­szko­la­ków. Początek o godz. 10.00. Regulamin dostępny jest TUTAJ.

Drukuj E-mail