Aktualności

Procedura bezp. w zakresie organizacji opieki w kl. 1–3

Napisane przez Artur Wołoszynek.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Wewnętrzną pro­ce­durą bez­pie­czeń­stwa w zakre­sie orga­ni­zacji opieki nad uczniami klas 1–3 w cza­sie pan­demii COVID‐19.

PROCEDURA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Drukuj