Plan lekcji
Oddziały
0a 0b 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d 3e
4a 4b 4c 4d 4e 4f 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e
Nauczyciele
A.Araś (AA) R.Balcerzak (RB) B.Bany (BB)
A.Basek (AB) H.Basek (HB) E.Bąk (EB)
G.Bugaj (sU) J.Ćwiek (JĆ) A.Dąbrowska (Db)
A.Dobrowolska (DA) A.Dobrowolski (AD) A.Dorsz (Dr)
M.Ducin (DM) M.Dworska (MD) I.Jaworski (IJ)
B.Kałasa-Fergińska (BK) A.Kamińska (AK) B.Kamińska (KB)
E.Kamińska (EK) M.Kamińska (Ka) M.Kiełtyka (MK)
D.Konieczna (DK) A.Książek (AE) J.Majewska (JM)
R.Marczak (RM) A.Mazek (AM) A.Niewińska (AN)
K.Owczarczyk (KO) M.Pacek (PM) J.Podolak (JP)
M.Pożarowszczyk (MP) D.Pucyńska (DP) E.Raczkowska (ER)
R.Robakiewicz (xR) M.Rosłoniec (MR) E.Sąsiadek (ES)
K.Skolimowski (SK) J.Skorupska (JS) D.Sychowiec (SD)
A.Szaciłło (SA) K.Szaciłło (KS) B.Szczęśniak (BS)
A.Szelenbaum (AS) Z.Sztuka (sS) B.Szydłowska (SB)
D.Szyszko (DS) G.Świecarz (xG) E.Ujazdowska (EU)
I.Winnicka (IW) K.Wiśniewska (KW) A.Wojciechowska (WA)
M.Wojciechowska (MW) A.Wołoszynek (AW) K.Wyrwas (Wy)
J.Wysoczańska (JW) H.Zarzecka (HZ) I.Zbysińska (IZ)
K.Zygmunt (KZ) D.Żurawski (DŻ)