Plan lekcji
Oddziały
0a 0b 0c 0d
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d 3e 3f
4a 4b 4c 4d 4e 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 6f
Nauczyciele
A.Araś-Sajdak (AA) R.Balcerzak (Ba) B.Bany (BB)
H.Basek (HB) s.G.Bugaj (sG) J.Ćwiek (JĆ)
E.Ćwiklińska (EĆ) A.Dąbrowska (Db) A.Dobrowolska (DA)
A.Dobrowolski (AD) A.Dorsz (Dr) M.Ducin (DM)
M.Dworska (MD) I.Jaworski (IJ) B.Kałasa-Fergińska (BK)
A.Kamińska (AK) B.Kamińska (KB) E.Kamińska (EK)
M.Kamińska (Mi) M.Kiełtyka (MK) D.Konieczna (DK)
A.Książek (AE) J.Lenartowicz (JL) J.Majewska (JM)
R.Marczak (RM) A.Mazek (AM) A.Niewińska (AN)
K.Owczarczyk (KO) M.Pacek (PM) J.Podolak (JP)
M.Pożarowszczyk (MP) D.Pucyńska (DP) E.Raczkowska (ER)
ks.R.Robakiewicz SAC (xR) M.Rosłoniec (MR) E.Sąsiadek (ES)
K.Skolimowski (SK) J.Skorupska (JS) ks.G.Suchodolski SAC (xG)
D.Sychowiec (SD) A.Szaciłło (SA) K.Szaciłło (KS)
B.Szczęśniak (BS) A.Szelenbaum (AS) s.S.Sztuka (sS)
B.Szydłowska (SB) D.Szyszko (DS) E.Ujazdowska (EU)
I.Winnicka (IW) K.Wiśniewska (Wi) A.Wojciechowska (WA)
M.Wojciechowska (MW) A.Wołoszynek (AW) K.Wyrwas (WK)
H.Zarzecka (HZ) I.Zbysińska (IZ) M.Zowczak (MZ)
D.Żurawski (DŻ)