Archiwum wydarzeń

Balony dotarły do Niewiarowa

Opublikowano w Archiwum wydarzeń

Pra­gnie­my po­in­for­mować, że od­na­le­ziony zo­stał ko­lej­ny list do­cze­piony do ba­lo­nów. Tym razem in­for­ma­cja do­ty­czy ba­lo­ni­ków klasy 1e. Do­tar­ły one do wio­ski Nie­wia­ro­wo-Sochy w woj. pod­la­skim, w po­wie­cie sie­mia­tyc­kim – 145 km od Otwoc­ka. Zna­laz­cy dzię­ku­je­my za prze­sła­nie wia­do­mo­ści!

Drukuj