Aktualności

Stołówka w nowych barwach

Pod­czas zi­mo­wych ferii nasza sto­łów­ka zo­sta­ła grun­tow­nie od­re­mon­towa­na. Z i­nicja­ty­wą wy­stą­pi­li ro­dzi­ce i o­sobi­ście wy­ko­na­li więk­szość prac. W i­mie­niu całej spo­łecz­no­ści szkol­nej ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim Ro­dzi­com, któ­rzy za­an­gażo­wali się w pracę nad zmia­na wy­glą­du sto­łów­ki. Wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zo­ba­czyć e­fek­ty pracy za­praszamy już pod­czas naj­bliż­sze­go dnia o­twar­te­go 22 marca.

Drukuj E-mail

Informacja Kuratorium Ośwaty

Ku­ra­to­rium Oświa­ty w War­szawie u­rucho­mi­ło spe­cjal­ny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz in­fo­linię 22 551 24 22, na które wszy­scy za­in­te­reso­wani mogą kie­ro­wać py­ta­nia zwią­za­ne z re­for­mą e­du­ka­cji.

Drukuj E-mail

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017

L.p.

Tytuł zajęć

Osoba prowadząca

Termin

Sala

1.                 

1,2 i 3 – pomagamy ci

Beata Solarewicz

wt. 10.00–11.00

świetl.

2.                 

Angielski na wesoło – zajęcia dla klas 3.

Monika Kiełtyka

czw. 13.50–14.35

28A

3.                 

Barwne koło kreatywne

Joanna Ćwiek

pt. 13.50–15.25

4B

4.                 

Ciężko pracuję, zaległości wyrównuję

Greta Guć

 

świetl.

5.                 

Co ci w duszy gra?

Joanna Lenartowicz

 

świetl.

6.                 

Czytam, fantazjuję, maluję

Joanna Walędzik

wt. 14.00–15.00

świetl.

7.                 

Czytam, umiem, rozumiem

Renata Balcerzak

śr. 8.50–9.35

 

8.                 

Czytanie jest podróżą, a książka mapą

Anna Suchcicka

 

świetl.

9.                 

Dociekania historyczne

Anna Szelenbaum

pn. 14.40–15.25

13B

10.             

Dociekliwy przyrodnik

Bany Beata

 

24B

11.             

Easy English – zajęcia wyrównawcze dla kl. 6

Majewska Joanna

czw. 8.00–8.45

3B

12.             

English is fun – zajęcia wyrównawcze

Hanna Mielańczuk

wt. 12.55-13.40

28A

13.             

English is fun – zajęcia wyrównawcze

Hanna Mielańczuk

wt. 13.50-14.35

1B

14.             

Fascynujący czas przyrody

Majchrzak Krzysztof

wt. 9.30–10.30

świetl.

15.             

Fikanie, brykanie na świetlicowym dywanie

Anna Suchcicka

 

świetl.

16.             

Giętki język

Agnieszka Dąbrowska-Dakus

pn. 14.40–15.25

1B

17.             

Gimnastyka buzi i języka

Joanna Lenartowicz

 

świetl.

18.             

Gimnastyka korekcyjna

Małgorzata Pacek

pn. 15.30–16.15

 

19.             

Gimnastyka korekcyjna

Małgorzata Pacek

wt. 15.30–16.15

 

20.             

Gitara

Elżbieta Bąk

czw. 15.25–16.10

(co 2 tyg.)

6A

21.             

Gniemy, lepimy, kleimy

Majchrzak Krzysztof

śr. 13.30–14.30

świetl.

22.             

Gry i zabawy językowe

Anna Dorsz

pn. 12.55–13.40

 

23.             

Gry i zabawy logiczne

Edyta Kamińska

czw. 12.55–13.40

28A

24.             

Gry i zabawy przyrodnicze

Hanna Zarzecka

śr. 13.50–14.35

24B

25.             

Gry i zabawy przyrodnicze

Hanna Zarzecka

czw. 8.00–8.45

24B

26.             

Gry i zabawy ruchowe dla kl. „0”

Igor Jaworski

 

 

27.             

Harcerska przygoda

Bany Beata

terminy ruchome

28.             

Język angielski dla grupy „0”

Michalina Kamińska

 

3A

29.             

Język angielski może być przyjemny

Katarzyna Wiśniewska

śr. 8.50–9.35

18A

30.             

Język angielski może być przyjemny

Katarzyna Wiśniewska

pn. 12.55–13.40

18A

31.             

Języki obce nie są nam obce

Marta Wojciechowska

pn. 12.55–13.40

25B

32.             

Języki obce nie są nam obce

Marta Wojciechowska

pt. 9.45–10.30

11C

33.             

Każdy może być mistrzem matematyki – zajęcia wyrównawcze dla kl. 6

Katarzyna Dudziak

 

12B

34.             

Każdy może osiągnąć sukces – zajęcia dla kl. 2

Mariola Rosłoniec

wt. 9.45–10.30

 

35.             

Kącik młodego artysty

Agnieszka Kamińska

śr. 14.40–15.25

24A

36.             

Klub miłośników języka polskiego

Renata Balcerzak

wt. 13.50–14.35

 

37.             

Klubik mola książkowego

Beata Solarewicz

pn. 13.00–14.00

świetl.

38.             

Klubik Sherlocka Holmesa

Michalina Kamińska

czw. 12.55–13.40

3A

39.             

Koło majsterkowicza

Dariusz Żurawski

śr. 13.50–14.35

2B

40.             

Koło teatralne

Anna Bogucka

pt. 11.50 – 13.20

 

41.             

Koło teatralne

Edyta Sąsiadek

pt. 11.45–13.40

 

42.             

Komputerowe opowieści

Beata Szczęśniak

czw. 12.55–13.40

4A

43.             

Kółko biblijne

ks. Grzegorz Świecarz SAC

 

 

44.             

Krasomówca zawsze modny

Hanna Basek

pn. 8.00–8.45

5A

45.             

Krasomówca zawsze modny

Hanna Basek

śr. 8.00–8.45

5A

46.             

Kreatywność

Katarzyna Szaciłło

czw. 10.40–11.25

stołowka

47.             

Kreatywność dla kl. 1

Dorota Pucyńska

śr. 14.40–15.25

17A

48.             

Łamigłówki mądrej główki

Agnieszka Kamińska

wt. 12.55–13.40

28A

49.             

Łamigłówki mądrej główki

Anna Szklarek

pn. 11.00–13.00

świetl.

50.             

Łamigłówki mądrej główki

Beata Szczęśniak

wt. 13.50–14.35

 

51.             

Łamigłówki mądrej główki

Renata Marczak

 

 

52.             

Mały mistrz programowania

Anna Pobudkiewicz

śr. 15.30–16.15

4A

53.             

Mały mistrz programowania

Anna Pobudkiewicz

czw. 15.30–16.15

4A

54.             

Matematyczne tajemnice – zajęcia dla kl. 6

Irena Winnicka

śr. 13.50–14.35

22B

55.             

Matematyka dla smyka

Edyta Kamińska

pn. 12.55–13.40

23A

56.             

Matematyka i język polski na wesoło – zajęcia wyrównawcze

Dorota Konieczna

śr. 13.50–14.35

25A

57.             

Matematyka jest łatwa

Bożena Kałasa-Fergińska

pn. 12.55–13.40

11C

58.             

Matematyka wokół nas – kl.4

Anna Książek

śr. 8.00–8.45

 

59.             

Matematyka wokół nas – kl.4

Anna Książek

wt. 12.55–13.40

 

60.             

Mistrz kaligrafii

Beata Szydłowska

pn. 9.45–10.30

28A

61.             

Mistrz ortografii

Magdalena Szymańska

pt. 9.45–10.30

stołówka

62.             

Młodzi dziennikarze

Małgorzata Ducin

pn. 14.40–15.25

2A

63.             

Muzyczna Akademia Młodych Talentów

Elżbieta Bąk

czw. 14.40–15.25

6A

64.             

Neurodydaktyka – nauczanie przyjazne mózgowi

Agata Mazek

czw.14.40–15.25

26A

65.             

Okno na świat – zajęcia czytelnicze

Maria Siwak

 

świetl.

66.             

Origami – sztuka składania papieru

Katarzyna Dudziak

pt. 8.50–9.35

świetl.

67.             

Ortofrajda

Maria Siwak

 

świetl.

68.             

Ortografia na wesoło

Bożena Kałasa-Fergińska

śr. 14.40–15.25

15A

69.             

Ortografia na wesoło

Dorota Sychowiec

czw. 8.00–8.45

16A

70.             

Ortografia na wesoło

Jolanta Podolak

pt. 10.40–11.25

 

71.             

Ortografia na wesoło dla kl. 3

Małgorzata Pożarowszczyk

wt. 13.50–14.35

23A

72.             

Otwarta pracownia Komputerowa

Małgorzata Ducin

śr. 14.40–15.25

2A

73.             

Papierowe igraszki dla. kl. 2

Mariola Rosłoniec

czw. 11.45–12.30

 

74.             

Podróże małe i duże – zajęcia czytelnicze

Lidia Pec

wt. 8.00–8.45

bibl.

75.             

Podróże małe i duże – zajęcia czytelnicze

Lidia Pec

śr. 8.00–8.45

bibl.

76.             

Polacy nie gęsi i swój język mają– klub miłośników języka polskiego

Agnieszka Dąbrowska-Dakus

wt. 14.40–15.25

1B

77.             

Polubić historię

Anna Szelenbaum

sb. 11.00–11.45

13B

78.             

Pomocniczek, poradniczek – zajęcia wyrównawcze

Joanna Walędzik

wt. 10.30–11.30

świetl.

79.             

Poznaj Boże Słowo – koło biblijne

s. Urszula Bugaj

czw. 8.00–8.45

P2

80.             

Przygody z matematyką – zajęcia dla kl. 4

Irena Winnicka

pn. 13.50–14.35

22B

81.             

Przygody z matematyką – zajęcia dla kl. 4

Irena Winnicka

wt. 13.50–14.35

22B

82.             

Retoryka dla dzieci

Katarzyna Zygmunt

wt. 8.00–8.45

11B

83.             

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej

Agata Mazek

pt. 11.45–12.30

 

84.             

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej

Katarzyna Szaciłło

śr. 12.55–13.40

23A

85.             

Sprawne rączki – zajęcia plastyczne

Beata Szydłowska

czw. 8.00–8.45

15A

86.             

Świetlica kołem się toczy

Greta Guć

 

świetl.

87.             

W krainie przygody – zajęcia przyrodniczo-matematyczne

Renata Marczak

 

 

88.             

W matematycznym labiryncie

Jolanta Podolak

czw. 8.00–8.45

22A

89.             

W matematycznym labiryncie

Magdalena Szymańska

wt. 10.40–11.25

stołówka

90.             

W matematycznym labiryncie – zajęcia dla kl. 3

Małgorzata Pożarowszczyk

wt. 12.55–13.40

23A

91.             

W matematycznym labiryncie – zajęcia wyrównawcze

Bogumiła Kamińska

czw. 8.00–8.45

21B

92.             

W matematycznym labiryncie – zajęcia wyrównawcze

Bogumiła Kamińska

wt. 8.00–8.45

1B

93.             

Wesołe szachy dla kl. 1

Anna Dobrowolska

pn. 13.50–14.35

stołówka

94.             

Wolontariat jest trendy

s. Sylwia Sztuka

czw. 13.50–14.35

P1

95.             

Z angielskim za pan brat – zajęcia rozwijające dla klas 5. i 6.

Monika Kiełtyka

pt. 12.55–13.40

28A

96.             

Z programowaniem za pan brat

Joanna Wysoczańska

pn. 14.40–15.25

4A

97.             

Z programowaniem za pan brat

Joanna Wysoczańska

śr. 14.40–15.25

4A

98.             

Z przyrodą za pan brat

Agnieszka Niewińska

śr. 14.40–15.25 

7A

99.             

Zabawna kraina – spotkanie z matematyką

Dorota Sychowiec

pn. 14.40–15.25

14A

100.         

Zabawna kraina – zajęcia przyrodniczo-matematyczne

Dorota Konieczna

pn. 14.40–15.25

25A

101.         

Zabawna kraina – zajęcia przyrodniczo-matematyczne

Jolanta Skorupska

pn. 14.40–15.25

14A

102.         

Zajęcia muzyczne dla kl. 1

Dorota Pucyńska

pn. 13.50–14.35

17A

103.         

 

   

 

104.          

     

 

105.         

Zajęcia rozwijające z matematyki dla kl. 6

Irena Zbysińska

pn. 13.50–14.35

21B

106.         

Zajęcia socjoterapeutyczne

Agata Orzechowska

wg indywid. potrzeb

23B

107.         

Zajęcia socjoterapeutyczne

Katarzyna Kołodziejczyk

wg indywid. potrzeb

23B

108.         

Zajęcia sportowe dla chłopców

Igor Jaworski

 

 

109.         

Zajęcia sportowe dla chłopców

Krzysztof Skolimowski

pt. 13.50–15.25

s. gimn.

110.         

Zajęcia sportowe dla dziewcząt

Anna Dobrowolska

wt. 14.35–15.20

s. gimn.

111.         

Zajęcia sportowe dla dziewcząt kl. 4

Ewa Raczkowska

pn. 8.00–8.45

s. gimn.

112.         

Zajęcia sportowe dla dziewcząt kl. 4

Ewa Raczkowska

śr. 14.40–15.25

s. gimn.

113.         

Zajęcia teatralne

Andrzej Szaciłło

 

 

114.         

Zajęcia teatralne

Katarzyna Zygmunt

pn. 8.00–8.45

11B

115.         

Zajęcia wyrównawcze

Beata Szczęśniak

pn. 11.45–12.30

 

116.         

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Anna Dorsz

czw. 8.00–8.45

 

117.         

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Ujazdowska Edyta

czw. 8.00–8.45

P1

118.         

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Ujazdowska Edyta

pt. 12.55–13.40

21B

119.         

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. 6

Irena Zbysińska

pt. 8.00–8.45

13B

120.         

Zręczne ręce – zajęcia plastyczne

Jolanta Skorupska

śr. 14.40–15.25

14A

121.         

Zręczne ręce – zajęcia plastyczno-techniczne dla dziewcząt kl. 5

Agnieszka Niewińska

śr. 13.50–14.35

7A

122.         

Zrób to sam

Dariusz Żurawski

wt. 13.50–14.35

2B

 

Drukuj E-mail

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

 

Zajęcia dla klas młodszych (1–3)

L.p.

Tytuł zajęć

Osoba prowadząca

Termin

Sala

1.

„Być Apostołem” – przygotowanie do konkursu

Przywara Marcin, ks.

śr. 13.50–14.35, czw. 14.40–15.25

P2

2.

Baw się z nami w origami (kl. 1–3)

Mielańczuk Hanna

pn. 8.50–9.55

28A

3.

Co mi w duszy gra

Lenartowicz Joanna

pn. 13.00–14.00

świetlica

4.

Czytanie jest podróżą, a książka mapą

Suchcicka Anna

wt. 12.30–13.30

biblioteka

5.

Ćwiczenia ręki

Pacek Małgorzata

śr. 12.55–13.40

12C

6.

Dobry początek dnia

Solarewicz Beata

pn. 7.00–8.00

świetlica

7.

English class (kl. 3)

Rogulska Renata

wt. 11.45–12.30

28A

8.

Fascynujący świat przyrody – zajęcia przyrodnicze

Majchrzak Krzysztof

wt. 9.00–10.00

świetlica

9.

Gimnastyka głowy i języka

Pucyńska Dorota

wt. 11.45–12.30

28A

10.

Gimnastyka korekcyjna

Pacek Małgorzata

pn. 15.30–16.15

12C

11.

Gnieciemy, lepimy, kleimy – zajęcia plastyczne

Majchrzak Krzysztof

pn. 9.00–10.00

świetlica

12.

Gry i zabawy ortograficzne

Kałasa-Fergińska Bożena

czw. 11.45–12.30

23A

13.

Inteligencja emocjonalna

Mazek Agata

czw. 10.40–11.25

stołówka

14.

Jestem dobrym uczniem – ćwiczenia z kaligrafii

Mazek Agata

wt. 14.40–15.25

26A

15.

Każdy może być dobrym uczniem

Skorupska Jolanta

wt. 12.55–13.40

28A

16.

Koło teatralne

Bogucka Anna

czw. 17.00–18.30

 

17.

Komputerowe opowieści – programowanie. Gry i zabawy logiczne

Szczęśniak Beata

czw. 13.50–14.35 wt. 12.55–13.40

17A

18.

Łamigłówki matematyczne

Konieczna Dorota

śr. 11.45–12.30

25A

19.

Łamigłówki mądrej główki

Kamińska Agnieszka

śr. 11.45–12.30

24A

20.

Matematyczne zmagania (kl. 3)

Rosłoniec Mariola

śr. 12.55–13.40

 

21.

Matematyka z plusem

Kałasa-Fergińska Bożena

pt. 9.45–10.30

28A

22.

Mądre dziecko

Pucyńska Dorota

pn. 13.50–14.35

17A

23.

Mistrz ortografii

Szymańska Magdalena

czw. 8.55–9.35

25A

24.

Mole książkowe

Zawada Karolina

śr. 8.50–9.35

11C

25.

Origami (kl. 1–3)

Dudziak Katarzyna

pt. 11.45–12.30

14C

26.

Ortografia na wesoło

Szczęśniak Beata

pn. 12.55–13.40

23A

27.

Ortografia nie musi być trudna

Skorupska Jolanta

pt. 9.45–10.30

25B

28.

Plastyczne szaleństwo

Walędzik Joanna

pt. 10.00–11.00

świetlica

29.

Podróż do krainy wyobraźni

Solarewicz Beata

wt. 11.00–12.00

świetlica

30.

Podróże małe i duże po dziecięcej literaturze – zajęcia czytelnicze

Szymańska Magdalena

czw. 9.45–10.30

25A

31.

Podróże małe i duże zajęcia czytelnicze

Pec Lidia

śr. 8.50–9.35

biblioteka

32.

Pomocniczek naukowy

Walędzik Joanna

czw. 15.00–16.00

świetlica

33.

Porusz umysł

Szklarek Anna

czw. 13.00–14.00

świetlica

34.

Ręko i głowo, rozwijaj się zdrowo

Guć Greta

pn. 10.30–11.30 śr. 8.00–9.00

świetlica

35.

Rusz głową – zajęcia twórczego myślenia

Ostrowska Joanna

wt. 12.55–13.40, śr. 12.55–13.40

18A

36.

Szachy na wesoło (kl.2)

Dobrowolska Anna

śr. 9.45–10.30

stołówka

37.

Umiem więcej

Kamińska Agnieszka

wt. 10.40–11.25

28A

38.

W krainie baśni – zajęcia czytelnicze

Zawada Karolina

wt. 10.40–11.25

13C

39.

Wesoła matematyka (kl. 1)

Owczarczyk Katarzyna

pn. 10.40–11.25

25B

40.

Wesoła ortografia

Konieczna Dorota

pt. 13.50–14.35

25A

41.

Wesoła ortografia

Szaciłło Katarzyna

śr. 11.45–12.30

24A

42.

Wesoły język polski (kl. 1)

Owczarczyk Katarzyna

czw. 11.45–12.30

28A

43.

Wyspa Matematyka

Szaciłło Katarzyna

czw. 14.40–15.25

24A

44.

Z ortografią za pan brat

Rosłoniec Mariola

pn. 11.45–12.30

 

45.

Zabawy ruchowe

Szklarek Anna

pn. 10.00–11.00

świetlica

46.

Zabawy ze słowem

Suchcicka Anna

pn. 11.00–12.00

biblioteka

47.

Zajęcia logopedyczne (kl. 1–3)

Wysoczańska Joanna

wt. 8.00–8.45 czw. 8.00–8.45

16C

48.

Zajęcia matematyczne

Marczak Renata

śr. 10.40–11.25

stołówka

49.

Zajęcia plastyczne

Wiącek Ewelina

pn. 8.00–9.30

świetlica

50.

Zajęcia socjoterapeutyczne

Kołodziejczyk Katarzyna

wg indywidualnych potrzeb

19C

51.

Zajęcia socjoterapeutyczne

Orzechowska Agata

wg indywidualnych potrzeb

19C

52.

Zajęcia z gramatyki i ortografii

Marczak Renata

czw. 13.50–14.35

14A

53.

Zdrowo, kolorowo – szukamy sposobu, żeby się nie nudzić

Lenartowicz Joanna

wt. 10.00–11.00

świetlica

 

Zajęcia dla klas starszych (4–7)

L.p.

Tytuł zajęć

Osoba prowadząca

Termin

Sala

54.

„Być Apostołem” – przygotowanie do konkursu

Przywara Marcin, ks.

śr. 13.50-14.35, czw. 14.40-15.25

P2

55.

„Dwunastnica" – gazetka szkolna

Ducin Małgorzata

czw. 14.40-15.25

2A

56.

Angielski na szóstkę (kl.4)

Kiełtyka Monika

czw. 12.55-13.40

23A

57.

Baw się z nami w origami (kl. 4–7)

Mielańczuk Hanna

pn. 8.00 - 8.45

28A

58.

Bawimy się w teatr

Szaciłło Andrzej

czw. 12.55-13.40

16A

59.

Czytam i piszę – język angielski

Wiśniewska Katarzyna

wt. 12.55-13.40

18A

60.

Ćwiczenia logicznego myślenia (kl.4)

Kamińska Bogumiła

wt. 8.50-9.35

21B

61.

Ćwiczenia logicznego myślenia (kl.6)

Kamińska Bogumiła

wt. 8.00-8.45

11B

62.

Ćwiczenia sprawnego liczenia (kl.6)

Zbysińska Irena

czw. 12.55-13.40

21B

63.

Ćwiczenia sprawnego liczenia (kl.7)

Zbysińska Irena

wt. 13.50-14.35

15A

64.

Ćwiczymy pamięć

Basek Hanna

pt. 12.55-13.40

5A

65.

Dociekliwy przyrodnik

Bany Beata

pt. 13.50-14.35

22B

66.

Easy English (kl.4)

Majewska Joanna

śr. 8.00-8.45

3B

67.

Easy English (kl.4)

Majewska Joanna

pt. 11.45-12.30

3B

68.

English class ( kl. 4)

Rogulska Renata

śr. 12.55-13.40

3B

69.

English studies (kl.7)

Kamińska Michalina

pn. 8.00-8.45

3A

70.

Giętki język

Dąbrowska-Dakus Agnieszka

pt. 13.50-14.35

IB

71.

Gramatyka, co z głowy nie umyka

Dorsz Anna

pt. 8.00-8.45

IB

72.

Gry dramatyczne, zabawy ruchowe, ćwiczymy gesty i słowa

Szaciłło Andrzej

czw. 13.50-14.35

16A

73.

Harcerska przygoda

Bany Beata

ndz. 17.00

 

74.

Historia inaczej – klub filmowy

Wojciechowska Anita

pt. 14.35-15.25

13B

75.

Język polski na 5+

Dorsz Anna

śr. 12.55-13.40

16A

76.

Języki obce nie są nam obce

Wojciechowska Marta

czw. 8.00-8.45 pt. 8.50-9.35

17C

77.

Klub Espana

Kierska Ewa

śr. 14.40-15.25

6A

78.

Klub miłośników polszczyzny

Dąbrowska-Dakus Agnieszka

wt. 14.40-15.25

IB

79.

Klub Sherlocka Holmesa (kl.6)

Kamińska Michalina

czw. 12.45-13.30

3B

80.

Koło historyczne

Szelenbaum Anna

pn. 14.40-15.25

13B

81.

Koło języka niemieckiego

Kierska Ewa

pt. 15.30-16.00

6A

82.

Koło muzyczne

Bąk Elżbieta

czw. 13.50- 14.35 pt. 14.40-15.25

6A

83.

Krasomówca zawsze w modzie

Basek Hanna

pn. 13.50-14.35

5A

84.

Krzyżówki, rebusy, gry biblijne

Bugaj Urszula, s.

czw. 9.45-10.30

P2

85.

Laboratorium – koło przyrodnicze (kl.4)

Knotek Justyna

śr. 13.50-14.35

14B

86.

Laboratorium młodego chemika

Szyszko Danuta

czw. 14.40-15.25

24B

87.

Magiczna chemia

Szyszko Danuta

wt. 14.40-15.25

24B

88.

Malarskie opowieści

Ćwiek Joanna

pt. 14.30-16.00

4B

89.

Matematyczne przygody (kl.4)

Winnicka Irena

wt. 13.50-14.35

6A

90.

Matematyczne przygody (kl.5)

Winnicka Irena

czw. 13.50-14.35

15A

91.

Matematyka na 6

Kalińska-Soćko Katarzyna

pt. 14.40-15.25

14B

92.

Matematyka z plusem (kl.6)

Kalińska-Soćko Katarzyna

pt. 13.50-14.35

14B

93.

Mistrz matematyki (kl. 4)

Dudziak Katarzyna

pn. . 8.00-8.45

14C

94.

Młody technik

Żurawski Dariusz

wt. 12.55-14.35

2B

95.

Ojczysty – dodaj do ulubionych (kl.6)

Zygmunt Katarzyna

śr. 12.55-13.40

11B

96.

Otwarta pracownia komputerowa

Ducin Małgorzata

śr. 14.40-15.25

2A

97.

Podróże z książką

Pec Lidia

wt. 10.40-11.25

biblioteka

98.

Polubić historię

Szelenbaum Anna

sb. 10.00-10.45

13B

99.

Przewodnik po Biblii – koło biblijne

Bugaj Urszula, s.

śr. 8.50-9.35

P2

100.

Szkolne Koło Caritas

Sztuka Sylwia, s.

pn. 11.45- 12.30 czw. 14.40-15 -25

PI

101.

Z angielskim za pan brat (kl.5)

Kiełtyka Monika

czw. 8.00-8.45

23A

102.

Zajęcia socjoterapeutyczne

Kołodziejczyk Katarzyna

wg indywidualnych potrzeb

19C

103.

Zajęcia sportowe

Jaworski Igor

wt. 13.50-14.35 czw. 13.50-14.35

s. gimn.

104.

Zajęcia sportowe

Tereszczyński Mateusz

śr. 13.50-15.25

s. gimn.

105.

Zajęcia sportowe  (kl. 5 dz.)

Raczkowska Ewa

czw. 13.50-14.35

 

106.

Zajęcia sportowe  (kl. 6 dz.)

Raczkowska Ewa

czw. 14.40-15.25

 

107.

Zajęcia sportowe (kl. 7 chł.)

Skolimowski Krzysztof

wt. 15.30-16.15, śr. 15.30-16.15

 

108.

Zajęcia sportowe (kl.7)

Dobrowolska Anna

śr. 14.40-15.25

s. gimn.

109.

Zajęcia teatralne

Zygmunt Katarzyna

pn. 8.15-9.00

11B

110.

Zręczne ręce – zajęcia plastyczno-techniczne

Niewińska Agnieszka

pt. 12.55-13.40, czw. 14.40-15.25

7A

 

Drukuj E-mail

Najnowsze książki w bibliotece

Ch­cie­liby­śmy za­pre­zen­to­wać naj­now­sze na­byt­ki bi­blio­te­ki szkol­nej. Za­chę­camy do od­wie­dza­nia bi­blio­te­ki i wy­po­życza­nia ksią­żek. Mamy dla Was ponad sto no­wych ty­tu­łów. Po­ni­żej lista za­ku­pio­nych po­zy­cji.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Listy kandydatów do kl. 1

Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i nie­za­kwa­li­fi­ko­wanych do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 zostały wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń.

Drukuj E-mail