Aktualności

Zakończenie roku szkolnego

 

Ser­decz­nie za­praszamy na u­ro­czy­stość za­koń­cze­nia roku szkol­ne­go.
 
wtorek, 18 czerwca:
godz. 17.00: klasy 8
 
środa, 19 czerwca:
godz. 9.00: klasy 6 i 7
godz. 10.00: klasy 5
godz. 11.00: klasy 4
godz. 12.00: klasy 1, 2 i 3

Na­to­miast w środę, o godz. 18.00, w ko­ście­le przy ul. Że­rom­skie­go 6, od­pra­wiona zo­sta­nie Msza św. na za­koń­cze­nie roku nauki dla wszyst­kich u­czniów.
 

Uwaga! W środę autobusy szkolne nie kursują.

Drukuj E-mail