Aktualności

Zmiana dzwonków

In­for­mu­je­my, że od dnia 25 wrze­śnia 2017 roku drob­nym zmia­nom u­le­ga­ją go­dzi­ny dzwon­ków. Sz­cze­gó­ły po­ni­żej.

1. 8.00–8.45                                                                                                                                         
2. 8.50–9.35
3. 9.45–10.30
4. 10.40–11.25
5. 11.45–12.30
6. 12.50–13.35
7. 13.45–14.30
8. 14.35–15.20

 

 Drukuj  Email